แสดง 1 - 10 จาก 5981 รายการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติสำนักงานศาลยุติธรรม           นับจากวันที่ 20 สิงหาคม 2543 ศาลยุติธรรมที่เคยสังกัดอยู่กับกระทรวงยุติธรรมมากว่า 108ปี ได้แย...

ชาญชัย-ลิขิตจิตถะ

ชาญชัย ลิขิตจิตถะ

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ อายุ 62 ปี เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2489    การศึกษา  พ.ศ.2507 ป.กศ. วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ...