แสดง 1 - 10 จาก 5969 รายการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติสำนักงานศาลยุติธรรม           นับจากวันที่ 20 สิงหาคม 2543 ศาลยุติธรรมที่เคยสังกัดอยู่กับกระทรวงยุติธรรมมากว่า 108ปี ได้แย...

ชาญชัย-ลิขิตจิตถะ

ชาญชัย ลิขิตจิตถะ

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ อายุ 62 ปี เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2489    การศึกษา  พ.ศ.2507 ป.กศ. วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ...

โรงเรียนมหาดเล็กหลวง

โรงเรียนมหาดเล็กหลวง

ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มทรงเปลี่ยนแปลงระเบียบการปกครองบ้านเมือง โปรดให้ตั้งกระทรวงเสนาบดีซึ่งแต่ก่อนมีเพียง ๗ กระทรวง เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ กระทรวง และเปลี่ย...