แสดง 1 - 10 จาก 4482 รายการ

-ปัญหามลพิษแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง-

ปัญหามลพิษแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ปัญหามลพิษแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง ผลกระทบแต่ละประเภทเป็นอย่างไร แนวการแก้ไขและสาเหตุของการเกิดมลพิษมาจากอะไร ...

ความหมายของมลพิษของน้ำ

ความหมายของมลพิษของน้ำ

มลพิษทางน้ำหมายถึง ภาวะที่น้ำเสื่อมคุณภาพ ไปจากเดิม เนื่องจากมีสารพิษเจือปน จนทำให้มนุษย์ สัตว์ และพืช ได้รับอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อม ...

ค่าไนเตรทของน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าสูงกว่าไนเตรทที่เข้าระบบมีสาเหตุเ

ค่าไนเตรทของน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าสูงกว่าไนเตรทที่เข้าระบบมีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร?

     เนื่องจากในน้ำเสียมีสารอินทรีย์ไนโตรเจน (Org-N) และเกิดปฏิกิริยา Nitrification ขึ้นระหว่างกระบวนการบำบัด โดยจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจน เปลี่ยนแอมโมเนียม (NH 4+) เป็นไนไตร...

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ

          อากาศบริสุทธิ์ประกอบด้วยก๊าซต่างๆ โดยปริมาตร คือ ไนโตรเจนร้อยละ ๗๘.๐๙ ออกซิเจนร้อยละ ๒๐.๙๔ คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ เช่น ฮีเลียม คริบตอ...

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยรุนแรงขั้นสูงสุด

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยรุนแรงขั้นสูงสุด

หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง แ...