แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ไฮกุ

ไฮกุ

ไฮกุ (haiku) หรือ  Hokku แปลว่า วลีสั้นๆ(short verse) เป็นคำประพันธ์โบราณชนิดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมาประมาณ 400 ปี และมีบทบาทมากในช่วงปลายคริสต์ศต...

กาพย์

กาพย์

          กาพย์มี  ๓  ชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ ที่จะกล่าว ณ ที่นี้กาพย์ยานี ๑๑ ...

กลอนสุภาพ

กลอนสุภาพ

          กลอนสุภาพ คือกลอนที่ใช้ถ้อยคำ และทำนองเรียบๆ แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ         &...

การละเล่นประเภทเพลงพื้นเมือง

การละเล่นประเภทเพลงพื้นเมือง

เพลงแห่ดอกไม้          หลังจากทำบุญที่วัด หนุ่มสาวจะพากันไปเก็บดอกไม้ป่ามาบูชาพระ ในระหว่างทางที่เดินจะร้องเพลงโต้ตอบกัน เรียกว...

อิเหนา

อิเหนา

         อิเหนาเป็น วรรณคดีเก่าแก่เรื่องหนึ่งของไทย เป็นที่รู้จักกันมานาน เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยได้ผ่านมาจากหญิงเชลยปัตตานี ที่เป็นข...