แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

สับเซต

สับเซต

                    ถ้า A เป็นสับเซตของ B เราก็จะเขียนแทนด้วย A  B      ...

เพาเวอร์เซต

เพาเวอร์เซต

           ถ้า A  เป็นเซตใดๆ เพาเวอร์เซตของ  A  คือ เซตของสับเซตทั้งหมดของ  A  เพาเวอร์เซตของ  A  เขียนแท ...

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

           การที่จะศึกษาเรื่องใดก็ตาม ในแง่ของเซต เรามักจะมีขอบข่ายในการพิจารณาสมาชิกของเซตที่จะกล่าวถึง เช่น        ...

แผนภาพของเวน (Venn Diagram)

แผนภาพของเวน (Venn Diagram)

          การพิจารณาเกี่ยวกับเซตจะง่ายลง ถ้าเราใช้แผนภาพของเวนเข้ามาช่วยในการใช้แผนภาพของเวน เราจะแทนเอกภพสัมพันธ์ด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเซตที่พิจารณา& ...