แสดง 1 - 10 จาก 168 รายการ

สับเซต

สับเซต

                    ถ้า A เป็นสับเซตของ B เราก็จะเขียนแทนด้วย A  B     ...

เพาเวอร์เซต

เพาเวอร์เซต

           ถ้า A  เป็นเซตใดๆ เพาเวอร์เซตของ  A  คือ เซตของสับเซตทั้งหมดของ  A  เพาเวอร์เซตของ  A  เขียนแท...

เอกภพสัมพัทธ์-(Relative-Universe)

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

           การที่จะศึกษาเรื่องใดก็ตาม ในแง่ของเซต เรามักจะมีขอบข่ายในการพิจารณาสมาชิกของเซตที่จะกล่าวถึง เช่น       ...

Jumper

Jumper

การเซตค่าให้กับ CD-Rom มีการเซตค่าอย่างไรบ้าง...

แผนภาพของเวน-(Venn-Diagram)

แผนภาพของเวน (Venn Diagram)

          การพิจารณาเกี่ยวกับเซตจะง่ายลง ถ้าเราใช้แผนภาพของเวนเข้ามาช่วยในการใช้แผนภาพของเวน เราจะแทนเอกภพสัมพันธ์ด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเซตที่พิจารณา&...

ศิลปะการนับเบื้องต้น

ศิลปะการนับเบื้องต้น

เรานับสิ่งของที่จัดว่าเป็นเครื่องสำอางในกระเป๋าถือของสุภาพสตรีผู้หนึ่ง    อย่างไร?           เริ่มต้นด้วยการเทของทั้งหมดในกระเป๋าถื...

คำว่า-เขต-ทำไมไม่ใส้-ไม้ไต่คู้-เหมือนกับคำว่า-เป็ด

คำว่า เขต ทำไมไม่ใส้ ไม้ไต่คู้ เหมือนกับคำว่า เป็ด

สงสัยเล็กน้อย ว่าคำที่เขียน ด้วยตัวสะกด ต ท nbsp เช่น เขต เปรด เซต เจ๊ท เวทย์ ฯ ทำไมถึงไม่ใส่ ไม้ไต่คู้ ๘ เหมือนอย่าง เป็ด เจ็ด เห็ด เบ็ด ...

ลักษณะของเซตบางชนิด

ลักษณะของเซตบางชนิด

           เซตว่าง คือ เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย เขียนแทนด้วย Ø  หรือ { } เช่น เซตของจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง...