แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

วันเกิด-แมกซ์-เวเบอร์-(Max-Weber)

วันเกิด แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber)

     21 เมษายน พ.ศ. 2407 วันเกิด แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) นักสังคมวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวเยอรมัน เป็นผู้ก่อตั้งวิชาสังค...

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่งสำหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข เพราะเป็นการเชิดชูเฉลิมพระเกียรติว่า เป็นพระราชาธิบดีขอ...

พฤติกรรมเบี่ยงเบน-

พฤติกรรมเบี่ยงเบน

พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviance) คือ พฤติกรรม หรือความประพฤติที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของกลุ่มโดยกลุ่มคนในสังคมเห็นว่าผิด หรือแตกต่างจากคนทั่วไป ผลของการกระทำมีตั้งแต่ส่งผลเพียงเล็กน้...

นิธิพร-มั่นนาค-

นิธิพร มั่นนาค

 ชื่ออื่นๆ :  โอ๋  วันเกิด :  1974-12-03   ที่เกิด :    ปัจจุบันอยู่ที่ :  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี...

ภาพยนตร์เรื่อง-Matrix-และปรัชญาของPlato-

ภาพยนตร์เรื่อง Matrix และปรัชญาของPlato

เปลโต (Plato) เป็นนักปรัชญากรีกที่มีแนวคิดโดดเด่น และซับซ้อนมาก ส่งผลต่อปรัชญาตะวันตกมาจนถึงปัจจุบัน นับได้ว่าเหนือกว่าอาจารย์ของเขาคือโซคราตีส (Socrates) ซึ่งต้องเสียชีวิตเพราะดื่มยา...

บุษกร-พรวรรณะศิริเวช-

บุษกร พรวรรณะศิริเวช

ประวัติ หน่อย บุษกร พรวรรณะศิริเวช ภรรยาสาวสวยของ เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ชื่อ - สกุล :  ...