แสดง 1 - 10 จาก 229 รายการ

-Audit-Program-ที่ใช้ในการปฏิบัติงานควรเขียนให้สอดคล้องกับแบบแจ้งข้อความของ

Audit Program ที่ใช้ในการปฏิบัติงานควรเขียนให้สอดคล้องกับแบบแจ้งข้อความของผู้จัดการหุ้นส่วนใช่หรือไม่ และใช้เหมือนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้หรือเปล่า

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp Audit Program ที่ใช้ในการปฏิบัติงานควรเขียนให้สอดคล้องกับแบบแจ้งข้อความของผู้จัดการหุ้นส่วนใช่หรือไม่ และใช้เหมือนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้หรือเปล่า ...

การขอลาฝึกอบรมและดูงาน-ณ-ต่างประเทศ-กรณีอัตราข้าราชการไม่ได้รับการจัดสรรแล้

การขอลาฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ กรณีอัตราข้าราชการไม่ได้รับการจัดสรรแล้ว

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยทุกแห่งกำลังดำเนินการออกนอกระบบราชการ อยู่ในกำกับของรัฐ อัตราข้าราชการไม่ได้รับการจัดสรรแล้ว คงรับแต่อัตราพนักงานมาทดแทนอัตราข้าราชการ อยากทราบว่าในการขอลาฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเ...

หญิงอ้วนร้องเพลง

หญิงอ้วนร้องเพลง

nbsp nbsp nbsp nbsp ผมมีข้อสงสัยจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศทางเคเบิลทีวี ตัวละครในภาพยนตร์สองเรื่องที่ผมได้ดูเมื่อหลายเดือนก่อน พูดประโยค ว่า ldquo จนกว่าหญิงอ้วนจะร้องเพลง rdquo ผมไม่เข้าใจเลยครับ แล...

การดำเนินงานตามแนวคิดและวิธีการของการพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

การดำเนินงานตามแนวคิดและวิธีการของการพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

          จากแนวทางการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่ง แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเ...

รับเขียนโปรแกรม-ระบบขายตรง-ทุกระบบทุกแผน-ทั้ง-Binary,-Trinary,-Star-Step-แล

รับเขียนโปรแกรม ระบบขายตรง ทุกระบบทุกแผน ทั้ง Binary, Trinary, Star Step และแผนประยุกต์ต่าง ๆhttp://www.mlmbamgkok.com

รับเขียนโปรแกรม ระบบขายตรง ทุกระบบทุกแผน ทั้ง Binary Trinary Star Step และแผนประยุกต์ต่าง ๆซึ่ง เรามีความเข้าใจทั้งเรื่องของ Business Multi Level Marketing ความต้องการทาง ธุรกิจ ของลูกค้า และการนำ IT...

การเขียนเรียงความวันพ่อ

การเขียนเรียงความวันพ่อ

เป็นการนำความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ผู้เขียนสนใจนำมาเรียบเรียงอย่างชัดเจน ให้น่าสนใจโดยอาศัยข้อเท็จจริง ระกอบความคิดเห็นของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้เข้าใจ ตามที่ผู้เขียนต้องการ ...

การจัดการศึกษาลักษณะต่าง-ๆ-

การจัดการศึกษาลักษณะต่าง ๆ

          นอกจากการจัดการศึกษาทั้ง ๔ ระดับดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดการศึกษาลักษณะต่างๆ ที่ควรรู้ คือการฝึกหัดครู    ...

การฟังเพลงไทย

การฟังเพลงไทย

          วงดนตรีแต่ละอย่าง ย่อมมีวิธีบรรเลงและเสียงของเครื่องดนตรีต่างกัน จึงต้องรู้จักวงดนตรีที่ฟังนั้นเสียก่อน วงปี่พาทย์ที่ตีด้วยไม้แข็ง ก็ย่อมมีเสียงแ...

จิตรกรรมไทยร่วมสมัย

จิตรกรรมไทยร่วมสมัย

          ขรัวอินโข่งได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นผู้เริ่มต้นงานจิตรกรรมสมัยใหม่ เพราะในงานจิตรกรรมของท่าน การแสดงอารมณ์และบรรยากาศเป็นการแสดงออกที่เป็นอิสร...