แสดง 1 - 10 จาก 1086 รายการ

สาธารณรัฐลัตเวีย-(Republic-of-Latvia)-ได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต

สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia) ได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต

     4 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ประเทศลัตเวีย (Latvia) ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia) ได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต ลัตเวียเป็นประ...

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไร ก่อนเข้ารวมกลุ่มกันนั้นเป็นอย่างไร ระหว่างรวมกลุ่มกันแล้วเป็นอย่างไร ปัจจุบันนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรเป็นอย่างไร ...

สหภาพยุโรป-(European-Union--EU)

สหภาพยุโรป (European Union -EU)

ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง     ประเทศในทวีปยุโรป 25 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก  เนเธอ...

ตามมาตรฐาน-EU-ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์-ควบคุมไว้ที่เท่าใด-และได้ประกาศไว้ฉบับที

ตามมาตรฐาน EU ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ควบคุมไว้ที่เท่าใด และได้ประกาศไว้ฉบับที่เท่าไหร่

ตามมาตรฐาน EU ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ควบคุมไว้ที่เท่าใด และได้ประกาศไว้ฉบับที่เท่าไหร่ ...

การจับสัตว์น้ำที่ส่งออกไปยัง-EU-

การจับสัตว์น้ำที่ส่งออกไปยัง EU

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ตามที่ได้กำหนดให้ระบุแหล่งที่มาในการจับสัตว์น้ำที่ส่งออกไปยัง EU ซึ่งปัจจุบันใช้คำว่า Caught in Pacific Ocean จะสามารถส่งออกไปยัง US ด้วยได้หรือไม่ ...

อยากทราบข้อบังคับและมาตรการของ-EU-ในด้านการควบคุมวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ขอ

อยากทราบข้อบังคับและมาตรการของ EU ในด้านการควบคุมวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้านำเข้าสินค้าจากประเทศไทย(OTOP)

อยากทราบข้อบังคับและมาตรการของ EU ในด้านการควบคุมวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้านำเข้าสินค้าจากประเทศไทย OTOP ...

ยูโรโซน

ยูโรโซน

ยูโรโซน หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า พื้นที่ยูโร เป็นสหภาพเศรษฐกิจและการเงิน ประกอบด้วยรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป 17 รัฐ ซึ่งใช้เงินสกุลยูโรเป็นสกุลเงินร่...

วิวัฒนาการของความน่าจะเป็น

วิวัฒนาการของความน่าจะเป็น

          หลังจากปัญหาในการพนันที่เป็นต้นกำเนิดของวิชาความน่าจะเป็น เมื่อพ.ศ. 2197 ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการค้นคิดในเรื่องนี้แต่อย่างใด จ...