แสดง 1 - 10 จาก 690 รายการ

วันเกิดอับราฮัม-ลินคอร์น-อดีตประธานาธิบดีและมหาบุรุษที่ชาวอเมริกันยกย่องนับ

วันเกิดอับราฮัม ลินคอร์น อดีตประธานาธิบดีและมหาบุรุษที่ชาวอเมริกันยกย่องนับถือ

     12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2352 วันเกิดอับราฮัม ลินคอร์น มหาบุรุษที่ชาวอเมริกันยกย่องนับถือ สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา เมื่...

เดนมาร์ก

เดนมาร์ก

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) (ภาษาเดนมาร์ก: Kongeriget Danmark) เป็นประเทศที่เล็กที่สุดและอยู่ทางใต้สุดของกลุ่มประเทศนอร์ดิก มีที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเยอรมนี (ดินแดนเพื่อนบ้านทางบกดิน...

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

          การบริหารราชการแผ่นดินนั้น มิใช่ว่าจะดำเนินการอย่างใดก็ได้ หากแต่จะต้องบริหารไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรต่างๆ...

ได้สมัครเป็นสมาชิก-สสว.-ไปเมื่อประมาณ-3-เดือนที่แล้ว-ไม่ทราบว่าการเป็นสมาชิ

ได้สมัครเป็นสมาชิก สสว. ไปเมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้ว ไม่ทราบว่าการเป็นสมาชิก สสว. จะได้อะไร

ได้สมัครเป็นสมาชิก สสว ไปเมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้ว ไม่ทราบว่าการเป็นสมาชิก สสว จะได้อะไร ...