แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

ลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

          จิตรกรรมไทยแบบประเพณีเด่นชัดด้วยสีที่ระบายเรียบและตัดเส้นแสดงรูปร่าง แสดงรายละเอียดของภาพ ดังภาพบุคคล เช่น พระราชา เสนาบดี บ่าว ไพร่ หรือภาพสัตว์ ...

เฉลิมพระยศเจ้านาย

เฉลิมพระยศเจ้านาย

          การเฉลิมพระยศเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันเริ่มเมื่อ พุทธศักราช  ๒๔๙๓  ซึ่งเป็นระยะเวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่&nb ...

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

          ทศพิธราชธรรม เป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหาก ...