แสดง 1 - 10 จาก 341 รายการ

กระด้างภัณฑ์และละมุนภัณฑ์

กระด้างภัณฑ์และละมุนภัณฑ์

กระด้างภัณฑ์ และ ละมุนภัณฑ์ เป็นคำศัพท์ภาษาไทยที่เข้าใจผิดกันว่า ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้สำหรับ ฮาร์ดแวร์ (hardware) แ...

คำว่า"เว็บไซด์"-มาจากคำภาษาอังกฤษคำใด

คำว่า"เว็บไซด์" มาจากคำภาษาอังกฤษคำใด

คำ"เว็บไซด์" ที่ใช้ "ด์" นั้นเป็นการเขียนคำทับศัพท์ที่ผิด มาจากคำภาษาอังกฤษว่า"website" ซึ่งราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์ไว้ 2 คำ คือ ที่อยู่เว็บ, เว็บไซต์...

www.englishminute.com

www.englishminute.com

ขอให้มีคำศัพท์ nbsp ในรายการ englishminute ประจำเดือนนี้ด้วย ...

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

          คำว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศัพท์บัญญัติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำมาใช้อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยให้มีควา...

สารสนเทศ-หรือ-สารนิเทศ

สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ

          สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า "Information" ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ได้...

Open-source-software

Open-source software

อยากรู้ความหมายของคำศัพท์นี้ค่ะ nbsp ...

greenwash-หมายถึงอะไร

greenwash หมายถึงอะไร

อยากทราบความหมาย หรือรายละเอียดที่มาของคำศัพท์ค่ะ...