แสดง 1 - 10 จาก 305 รายการ

กระด้างภัณฑ์และละมุนภัณฑ์

กระด้างภัณฑ์และละมุนภัณฑ์

กระด้างภัณฑ์ และ ละมุนภัณฑ์ เป็นคำศัพท์ภาษาไทยที่เข้าใจผิดกันว่า ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้สำหรับ ฮาร์ดแวร์ (hardware) แ...

www.englishminute.com

www.englishminute.com

ขอให้มีคำศัพท์ nbsp ในรายการ englishminute ประจำเดือนนี้ด้วย ...

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

          คำว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศัพท์บัญญัติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำมาใช้อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยให้มีควา...

สารสนเทศ-หรือ-สารนิเทศ

สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ

          สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า "Information" ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ได้...

Open-source-software

Open-source software

อยากรู้ความหมายของคำศัพท์นี้ค่ะ nbsp ...

greenwash-หมายถึงอะไร

greenwash หมายถึงอะไร

อยากทราบความหมาย หรือรายละเอียดที่มาของคำศัพท์ค่ะ...