แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ศาลเจ้ากวนอู

ศาลเจ้ากวนอู

          ศาลเจ้ากวนอู สร้างโดย พระยาอาชาชาติ (เจ้าพระยาคลัง) หรือ เฉินอี้ซาน ซึ่งเดินทางไปราชการที่เมืองจีน เมื่อกลับมาเมืองไทยก็ได้นำ...

สายัณห์-สัญญา

สายัณห์ สัญญา

ประวัติของ สายัณห์ สัญญา      สายัณห์ สัญญา มีชื่อเดิมนามสกุลเดิมว่า สายัณห์ ดีเสมอ มีชื่อเล่นว่า เป้า เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2495 ณ ต.ป่า...