แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น

          บริษัททำของเล่นหลายบริษัทได้ผลิตของเล่นที่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยในการเล่นเพื่อความสนุกสนาน ฝึกการตัดสินใจ หรือฝึกประสาท โดยผลิตออก...

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

          ภาพหรือตัวอักษรที่ปรากฏบนจอภาพอาศัยหลักการสร้างจุดเล็กๆ เรียงกัน โดยแต่ละจุดเล็กๆ นี้เรียกว่าพิกเซล (pixel-picture element) ความละเอียดของการแ...

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล-(Graphic--Presentation--Program)

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program)

          โปรแกรมการนำเสนอข้อมูลคือ  โปรแกรมสำหรับจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเสนอข้อมูล  เช่น  แผ่นใส  สไลด์ โปสเตอร์&...

หออัครศิลปิน

หออัครศิลปิน

ความเป็นมา        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรและศิลป...

ตรุษจีนปากน้ำโพ

ตรุษจีนปากน้ำโพ

ตำนานงานตรุษจีนปากน้ำโพ           นครสวรรค์ เมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยา มีชื่ออีกชื่อที่คนทั่วไปรู้จักคือ ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ           ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิ...