แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การจัดหมู่ (Combinations)

การจัดหมู่ (Combinations)

          พิจารณาการจัดเรียงที่ไม่คิดอันดับมาเกี่ยวข้อง เช่น ไพ่หนึ่งสำรับประกอบด้วยไพ่ 52 ใบ มี 4 ชุด คือ ดอกจิก (Clubs) ข้าวหลามตัด (Diamond ...