แสดง 1 - 10 จาก 1044 รายการ

วันเกิด-อ.ชาญวิทย์-เกษตรศิริ

วันเกิด อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

     6 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 วันเกิด อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เรียนมัธยมที...

เซอร์-ไอแซค-นิวตัน-นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ-เสียชีวิตในลอนดอน

เซอร์ ไอแซค นิวตัน นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เสียชีวิตในลอนดอน

     20 มีนาคม พ.ศ. 2270 เซอร์ ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton พ.ศ. 2185-2270) เสียชีวิตในลอนดอน เขาเป็นนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ช...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 มุมถนนงามวงศ์งาน บรรจบกับถนนพหลโยธิน มหาวิทยาล...

ยูโด

ยูโด

ประวัติกีฬายูโด              ยูโด (Judo) เป็นศิลปะการป้องกันตัวปร...