แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

การดนตรีสำหรับเยาวชน

การดนตรีสำหรับเยาวชน

          ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า  ดนตรีสำหรับเยาวชนไทยมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ  ทั้งที่เป็นดนตรีของไทยเราเอง   ดนตรีจากต่างประเทศดนตรี ...

ประเพณีการสืบทอดการช่างของไทย

ประเพณีการสืบทอดการช่างของไทย

          วิชาการช่างของไทยมักไม่ค่อยมีการจดบันทึกเป็นตำราเอาไว้ตั้งแต่ครั้งอดีต  การสอนมักเป็นไปตามความเหมาะสมระหว่างครูกับศิษย์แต่ละคน  และแ ...