แสดง 1 - 10 จาก 36 รายการ

ประเพณี-ตักบาตรดอกไม้

ประเพณี ตักบาตรดอกไม้

          ประเพณีตักบาตรดอกไม้ นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของอำเภอพระพุทธบาท โดยถือเอาวันเข้าพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกป...

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

 คงเป็นทราบกันดีอยู่แล้ว "เหล้า" เป็นมหันตภัยร้ายที่สร้างความสูญเสียอย่างรุนแรงที่ส่งผลต่อครอบครัว สุขภาพอุบัติเหตุ เศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นเหตุให้เกิดปัญหานานาประการกับเยาวชนไทย ...

ประเพณีแล้อุ๊ป๊ะดะก่า

ประเพณีแล้อุ๊ป๊ะดะก่า

     แม่สอด อำเภอเล็กๆ ของ จ.ตาก เป็นเมืองชายแดน ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 86 กิโลเมตร อยู่ในที่ราบระหว่างภูเขา ส่วนหนึ่งเป็นเทือกเขาในฝั่งประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นเทือกเขา...

ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษานี้มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนและเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลดังนี้           ...

ประเพณีถวายเทียนพรรษา-ในวันเข้าพรรษา

ประเพณีถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา

ประเพณีถวายเทียนพรรษา   เทียนพรรษาในปัจจุบันใช้ประโยชน์เพียงจุดบูชาพระพุทธปฏิมา ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมเหมือนในอดีตอีกแล้ว จึงทำให้ในปัจจุบันเริ่มมีชาวพุทธนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างไ...

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน

ที่มา          ประเพณีตักบาตรธูปเทียนนั้น ถือเป็นหนึ่งในประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนคร และเป็นปร...