แสดง 1 - 10 จาก 4861 รายการ

วัดไทย

วัดไทย

          “วัด”  โดยทั่วไปหมายถึง สถานที่ทางศาสนาสำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นที่พำนักของสงฆ์และนักบวช  ส่วนคำว่า&n...

วัดไทย

วัดไทย

วัดไทยในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ มีประมาณเท่าใดค่ะ ...

ประวัติศาสนาพุทธ

ประวัติศาสนาพุทธ

           พระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดในประเทศอินเดีย ก่อนพุทธศักราช  ๔๕  ปี (...

วัดในพุทธศาสนา

วัดในพุทธศาสนา

จังหวัดใดของประเทศไทย ที่มีวัดในพุทธศาสนามากที่สุด ...

ผิดไหมถ้าพระสงฆ์จะเล่น-Hi5-เพื่อพระพุทธศาสนา

ผิดไหมถ้าพระสงฆ์จะเล่น Hi5 เพื่อพระพุทธศาสนา

สมมุติว่า พระสงฆ์เข้ามาเล่น hi5 โดยการโพสต์ข้อความลง hi5 ในกลุ่มของวัยรุ่น เพื่อเป็นการเชิญชวนให้เด็ก ๆ เผยแพร่ศาสนา แนะนำวัด แนะนำการปฏิบัติธรรม เผยแพร่ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพ...

ภาษาที่รองรับพระไตรปิฎ

ภาษาที่รองรับพระไตรปิฎ

          โดยเหตุที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย ภาษาที่ใช้ในการสั่งสอนพระพุทธศาสนาจึงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวอินเดียในสมัยนั้น ภาษาที่ปรากฏในพระไ...

พุทธศาสนา

พุทธศาสนา

          ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย คนไทยแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยานับถือทั้งศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนา โดยได้รับอิทธิพลจากขอม พุทธศาสนาเองมีทั้งนิกายมห...