แสดง 1 - 10 จาก 4598 รายการ

บัวบูชา

บัวบูชา

nbsp ดอกบัวมีความสัมพันธ์และความสำคัญกับพุทธประวัติและพุทธศาสนาอย่างไร nbsp จนเป็นผลให้ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ใช้บูชาพระ จำได้ว่า สารคดี เคยนำเสนอเรื่องราวของดอกบัว แต่ก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับศาสนาพุทธ nbsp ...

วัดไทย

วัดไทย

          “วัด”  โดยทั่วไปหมายถึง สถานที่ทางศาสนาสำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นที่พำนักของสงฆ์และนักบวช  ส่วนคำว่า&n...

วัดไทย

วัดไทย

วัดไทยในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ มีประมาณเท่าใดค่ะ ...

ประวัติศาสนาพุทธ

ประวัติศาสนาพุทธ

           พระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดในประเทศอินเดีย ก่อนพุทธศักราช  ๔๕  ปี (...

วัดในพุทธศาสนา

วัดในพุทธศาสนา

จังหวัดใดของประเทศไทย ที่มีวัดในพุทธศาสนามากที่สุด ...

ผิดไหมถ้าพระสงฆ์จะเล่น-Hi5-เพื่อพระพุทธศาสนา

ผิดไหมถ้าพระสงฆ์จะเล่น Hi5 เพื่อพระพุทธศาสนา

สมมุติว่า พระสงฆ์เข้ามาเล่น hi5 โดยการโพสต์ข้อความลง hi5 ในกลุ่มของวัยรุ่น เพื่อเป็นการเชิญชวนให้เด็ก ๆ เผยแพร่ศาสนา แนะนำวัด แนะนำการปฏิบัติธรรม เผยแพร่ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพ...