แสดง 1 - 10 จาก 3235 รายการ

กฏกติกาแชร์บอล

กฏกติกาแชร์บอล

 กติกาแชร์บอล ข้อ 1 สนามแข่งขัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 16 เมตร(เส้นหลัง) ยาว 32 เมตร(เส้นข้าง) สนามแบ่งออกสองส่วนเท่าๆ กันด้วยเส้นแบ่งแดน...

เมื่อไรควรยื่นมือเข้าไปยุ่ง

เมื่อไรควรยื่นมือเข้าไปยุ่ง

ถ้ารู้สึกว่าลูกหรือลูกศิษย์ ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมในการคบหากับแฟน เช่น ทำตัวหยาบคายกับแฟนสาว หรือยอมให้แฟนหนุ่มควบคุมชีวิตมากเกินไป หรือใช้กำลัง พ่อแม่ อาจารย์ ควรทำอย่างไร ...

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback-Control-System)

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

          การที่ผลลัพธ์จะส่งอำนาจย้อนกลับไปปรับแต่งสัญญาณกระตุ้นได้นั้น จะต้องอาศัยกระบวนกลไกซึ่งเรียกว่า ระบบควบคุมป้อนกลับ ถ้าไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติแล้ว ...

โรคตา

โรคตา

          การศึกษากายวิภาคของตาอย่างจริงจัง เริ่มมาตั้งแต่พุทธศตววรษที่ ๒๓-๒๔ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ดูส่วนประกอบต่างๆ ของตา ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เมื่อวิทยาศาสต...

โรคต้อหินรักษาหายขาดไหม?

โรคต้อหินรักษาหายขาดไหม?

     โรคต้อหินไม่สามารถรักษาให้หายขาดแต่สามารถควบคุมได้ เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรคต้อหินแล้วต้องติดตามการรักษาต่อเนื่อง หลักการรักษาคือการลดความดันในลูกตา ป้องกันตาบอดโดยการใช้ยาหย...