แสดง 1 - 10 จาก 5458 รายการ

ตรัง-

ตรัง

ตรัง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,917 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอกิ่งรั...

การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ

การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ

     คงมีท่านนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่สงสัยว่าจะจัดพอร์ตการลงทุนสำหรับตัวท่านอย่างไรจึงจะเหมาะสม ในการลงทุน สิ่งที่นักลงทุนจะต้องคำนึงถึงก็คือความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ซึ่งก็คือระ...

วิธีการแก้ไขดินเค็มสำหรับการปลูกพืช

วิธีการแก้ไขดินเค็มสำหรับการปลูกพืช

การปลูกข้าว - ขังน้ำในแปลงนาเพื่อชะล้างคราบเกลือแล้วระบายออกไป ควรทำ 2 - 3 ครั้ง จึงไถพรวน - ใส่อินทรีย์วัตถุ เช่น แกลบ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อัตรา 2 ตัน/ไร่ ในช่วงเตรียมดิน หรือใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น โสนอัฟริก...

ต้นชาข่อย

ต้นชาข่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์ ลักษณะทั่วไป ของต้นชาข่อย จากคุณ บุ๋ม ...

รางจืดต้น

รางจืดต้น

อยากทราบสรรพคุณและลักษณะของรางจืดต้น จากคุณ นพวรรณ ...

ต้นพุด

ต้นพุด

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ ลักษณะทั่วไป ของ ต้นพุด จากคุณ บุ๋ม ...

กรุงเขมา

กรุงเขมา

ต้นกรุงเขมามีประโยชน์อย่างไรในทางยาและมีคนชอบหยิบมาใช้ผิดต้นเพราะมีลักษณะคล้ายกัน ไม่ทราบว่าต้นนั้นคือต้นอะไรและแตกต่างอย่างไรกับต้นกรุงเขมาบ้างช่วยบอกที จากคุณ ด ...