แสดง 1 - 10 จาก 5122 รายการ

ตรัง-

ตรัง

ตรัง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,917 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอกิ่งรั...

การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ

การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ

     คงมีท่านนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่สงสัยว่าจะจัดพอร์ตการลงทุนสำหรับตัวท่านอย่างไรจึงจะเหมาะสม ในการลงทุน สิ่งที่นักลงทุนจะต้องคำนึงถึงก็คือความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ซึ่งก็คือระ...

ต้นชาข่อย

ต้นชาข่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์ ลักษณะทั่วไป ของต้นชาข่อย จากคุณ บุ๋ม ...

รางจืดต้น

รางจืดต้น

อยากทราบสรรพคุณและลักษณะของรางจืดต้น จากคุณ นพวรรณ ...

ต้นพุด

ต้นพุด

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ ลักษณะทั่วไป ของ ต้นพุด จากคุณ บุ๋ม ...

กรุงเขมา

กรุงเขมา

ต้นกรุงเขมามีประโยชน์อย่างไรในทางยาและมีคนชอบหยิบมาใช้ผิดต้นเพราะมีลักษณะคล้ายกัน ไม่ทราบว่าต้นนั้นคือต้นอะไรและแตกต่างอย่างไรกับต้นกรุงเขมาบ้างช่วยบอกที จากคุณ ด ...