แสดง 1 - 10 จาก 26 รายการ

การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

          โดยทั่วไปแล้ว มีการปลูกข้าวสาลีมากในประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว  ฤดูกาลในเขตภูมิศาสตร์ดังกล่าว มี ๔ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง&nbs ...

เรือนไทยภาคเหนือ

เรือนไทยภาคเหนือ

          เรือนไทยภาคเหนือ เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงคล้ายเรือนไทยภาคกลาง แต่มีลักษณะอื่น ๆ แตกต่างกันมาก เพราะดินฟ้าอากาศ ขนบธรรมเนียมประเ ...

วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

          ผู้ออกแบบจำเป็นต้องศึกษาทิศต่างๆ  แล้วจึงจัดบ้านให้ถูกต้องตามที่ต้องการ   การปลูกบ้านโดยจัดวางห้องต่างๆไว้ผิดทิศจะทำให้ได้ ...

การตกมันของช้าง

การตกมันของช้าง

          โดยปกติช้างที่มีร่างกายสมบูรณ์และมีอายุอยู่ในเกณฑ์ผสมพันธุ์ได้ สามารถตกมันได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นช้างตัวผู้หรือตัวเมีย ดังนั้น อายุของช้างที่อยู่ ...

ลมมรสุม

ลมมรสุม

          หลักของการเกิดลมมรสุมก็เป็นเช่นเดียวกับหลักของการเกิดลมบกลมทะเล หรือลมภูเขาและลมหุบเขา  ซึ่งเกิดขึ้นจากความแตกต่างกันของอุณหภูมิระหว่างบร ...