แสดง 1 - 10 จาก 782 รายการ

ทำไมโลกเอียง-จึงเกี่ยวข้องกับฤดูร้อนฤดูหนาวด้วย

ทำไมโลกเอียง จึงเกี่ยวข้องกับฤดูร้อนฤดูหนาวด้วย

     รู้แต่เพียงว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ช่วงที่อยู่วงรีแคบก็จะร้อน ช่วงที่อยู่วงรียาว ก็จะหนาว แต่มีคนบอกว่า โลกต้องเอียงด้วยจึงจะเกิดฤดู  มันเกี่ยวด้วยหรือเปล่า งง.....

การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

          โดยทั่วไปแล้ว มีการปลูกข้าวสาลีมากในประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว  ฤดูกาลในเขตภูมิศาสตร์ดังกล่าว มี ๔ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง&nbs...

ประวัติฟุตซอล

ประวัติฟุตซอล

     เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ประเทศในบางทวีปของโลกที่ประสบกับปัญหาหิมะตกและสภาพอากาศที่หนาวมากจนไม่ สามารถ...

ฟุตซอล

ฟุตซอล

ประวัติกีฬาฟุตซอล  เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ประเทศในบางทวีปของโลกที่ประสบกับปัญหาหิมะตกและสภาพอากาศที่หนาวมากจนไม่สามารถจัดการแ...

ฤดูกาล

ฤดูกาล

          ๔. ฤดูกาล   ประเทศไทยตอนบน  เมื่อพิจารณาตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาแล้ว สามารถแบ่งฤดูกาลของประเทศไทยออกเป็น&nb...

เครื่องแบบนักเรียนญี่ปุ่น

เครื่องแบบนักเรียนญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่น นักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายจำนวนมากสวมเครื่องแบบ เมื่อมีระบบการสวมเครื่องแบบเกิดขึ้นในสมัยเมจิ นักเรียนจะสวมฮะกะมะทับกิโมโน พร้อม ๆ กับการแพร่หลายของเสื้อผ้าแบบตะ...