แสดง 1 - 10 จาก 2526 รายการ

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส

          ตับ (ในภาษาอังกฤษเรียกว่า  Liver และในภาษากรีกใช้คำว่า Hepar) เป็นอวัยวะเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย  อยู่บริเวณตอนบนสุดของช่องท...

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-(ยุคโบราณ)

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (ยุคโบราณ)

          สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณอายุตั้งแต่ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 500 ประมวลและจัดโดยนักปราชญ์กรีก ชื่อ แอนติเพเตอร์( Antipater...

คณิตศาสตร์แขนงต่างๆ-

คณิตศาสตร์แขนงต่างๆ

เลขคณิต           ในโรงเรียน เราเริ่มรู้จักคณิตศาสตร์จากการเรียนเลขคณิต วิชานี้กล่าวถึงจำนวนและสัญลักษณ์ที่เขียนแทนจำนวน&nb...

sevenwonder--of-the-world

sevenwonder of the world

สิ่งมหัศจรรย์ในโลก สามารถบ่งออกได้เป็น 3 ยุค หรือ 3 สมัย คือ สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยโบราณ สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยกลาง สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยปัจจุบ...

การหาอาหารและการเจริญเติบโตของปลา

การหาอาหารและการเจริญเติบโตของปลา

          สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ จำต้องได้รับพลังงานเข้าไว้ในร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต เช่น การเคลื่อนไหว การซ่อมแซมส่วนของร่างกาย...