แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส

          ตับ (ในภาษาอังกฤษเรียกว่า  Liver และในภาษากรีกใช้คำว่า Hepar) เป็นอวัยวะเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย  อยู่บริเวณตอนบนสุดของช่องท ...

การหาอาหารและการเจริญเติบโตของปลา

การหาอาหารและการเจริญเติบโตของปลา

          สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ จำต้องได้รับพลังงานเข้าไว้ในร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต เช่น การเคลื่อนไหว การซ่อมแซมส่วนของร่างกาย ...