แสดง 1 - 10 จาก 2377 รายการ

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส

          ตับ (ในภาษาอังกฤษเรียกว่า  Liver และในภาษากรีกใช้คำว่า Hepar) เป็นอวัยวะเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย  อยู่บริเวณตอนบนสุดของช่องท...

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-(ยุคโบราณ)

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (ยุคโบราณ)

          สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณอายุตั้งแต่ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 500 ประมวลและจัดโดยนักปราชญ์กรีก ชื่อ แอนติเพเตอร์( Antipater...