แสดง 1 - 10 จาก 16 รายการ

ช้างเผือก

ช้างเผือก

          คำว่า  ช้างเผือก  เป็นคำที่เรียกกันมาแต่โบราณและเข้าใจว่าช้างเผือกจะต้องมีสีขาว เสมอไป อย่างเช่นช้างเผือกที่เราได้เห็น ...

วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)

วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)

          ละครมีหลายประเภท ได้แก่ ละครรำ ละครร้อง และละครพูด ละครรำยังแบ่งเป็น ๓ แบบ คือ ละครชาตรี ละครใน และละครนอก      ...

พันธุ์ไม้ที่มีปัญหาเรื่องชื่อ

พันธุ์ไม้ที่มีปัญหาเรื่องชื่อ

          ประเทศไทยมีพรรณไม้ที่หลากหลายมากบางชนิดมีหลายชื่อ และบางชนิดเรียกชื่อซ้ำกัน ทั้งที่เป็นคนละต้น ทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นชนิดใด ทางวิทยาศาสตร์ใ ...

โขน

โขน

           การแสดงอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ท่ารำ และแสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับ วิธีการทุกอย่างเหมือนละคร แต่ไม่เรียกว่าละคร การแสดงที่จะกล่าวนี้เรียกว่า ...

เครื่องหนัง

เครื่องหนัง

          หนังสัตว์ เป็นวัตถุธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ประดิษฐ์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหนัง จะขอกล่าวถึงตัวหนังตะลุง ซึ่งเป็นองค์ประกอบ ...