แสดง 1 - 10 จาก 21 รายการ

รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์

รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์

          พลังงานนิวเคลียร์สามารถปลดปล่อยออกมาในรูปของรังสีและอนุภาค เช่น รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา อนุภาคนิวตรอน และอนุภาคโปรตอน นอกจาก...

คุณสมบัติของรังสีเอกซ์

คุณสมบัติของรังสีเอกซ์

            ๑. เดินทางเป็นเส้นตรง ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงสว่างธรรมดา คือ ๑๘๖,๐๐๐ ไมล์ต่อวินาที หรือ ๓ x ๑๐๑๐ เซนติเมตรต่อวิน...

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

          ดวงอาทิตย์ศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลเป็นต้นกำเนิดของพลังงานอันมหาศาล ได้ส่งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามายังโลกของเรา แต่เนื่องจากมีบรรยากาศห่อหุ้มโลกอยู...

อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส

อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส

         อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัสเหล่านี้ อาจแบ่งออกเป็น ๓ พวกใหญ่ๆ คือ         (๑) อุปกรณ์สำหรับขยายขอบเขตของสัมผัสโ...

รังสีวิทยา

รังสีวิทยา

          รังสีวิทยา (radiology)  คือ วิชาที่ว่าด้วยการนำเอารังสีต่างๆ  ตลอดไปจนถึงพลังงานในรูปอื่นๆ เช่น คลื่นเสียง มาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์ วิชาน...

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

          รังสีเอกซ์มิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  แต่เป็นรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ภาษาเยอรมันเรียกว่า เบรมม์ชตร...