แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

จิตเวชศาสตร์ และสุขภาพจิต

จิตเวชศาสตร์ และสุขภาพจิต

          จิตเวชศาสตร์เป็นวิชาแพทย์ ซึ่งเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาการป้องกัน และงานวิจัยโรคหรือความผิดปกติทางจิตใจ (mental disorders)&nb ...

กรมราชองครักษ์

กรมราชองครักษ์

          ในปีพุทธศักราช ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายร้อยเอก พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศุขสว ...