แสดง 1 - 10 จาก 35 รายการ

การเล่นประเภทแข่งขัน

การเล่นประเภทแข่งขัน

ชักชา          วิธีเล่น เหมือนชักเย่อของภาคกลางหรือยู้ส้าวของภาคเหนือ แยกเป็นชายฝ่ายหนึ่ง หญิงฝ่ายหนึ่ง ถ้าฝ่ายไห...

โรคบ้าจี้

โรคบ้าจี้

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp เพื่อนดิฉันเป็นโรคบ้าจี้ ใครบงการให้ทำอะไรแก่ก็ทำหมด เช่นสั่งให้เต้นระบำแขก หรือให้แสดงกิริยาบ้าบออะไรก็ทำตาม ติดตามข่าวในแวดวงบันเทิงก็เห็นว่าดาราไทยเป็น...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

          นาฏศิลป์  หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำ หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประ...

มาตา-ฮารี-นางระบำชาวเนเธอร์แลนด์-ถูกประหารชีวิต

มาตา ฮารี นางระบำชาวเนเธอร์แลนด์ ถูกประหารชีวิต

     มาตา ฮารี (Mata Hari) นางระบำชาวเนเธอร์แลนด์ ผู้แฝงตัวเป็นจารสตรีสองหน้าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ถูกประหารชีวิต มาตา ฮารีมีน...

การละเล่นพื้นเมือง

การละเล่นพื้นเมือง

         การละเล่นพื้นเมือง คือ การละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์ อันเนื่องด้วยวัฒนธร...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

          นาฏศิลป์ เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเรา ความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ...