แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การระบายสีจุดของกราฟ

การระบายสีจุดของกราฟ

          ปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดานักคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องกราฟอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับการพยายามระบายสีจุดของกราฟ ให้จุดที ...

ลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

ลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

          จิตรกรรมไทยแบบประเพณีเด่นชัดด้วยสีที่ระบายเรียบและตัดเส้นแสดงรูปร่าง แสดงรายละเอียดของภาพ ดังภาพบุคคล เช่น พระราชา เสนาบดี บ่าว ไพร่ หรือภาพสัตว์ ...

ลูกตาปลอม

ลูกตาปลอม

          ลูกตาปลอมใส่เพื่อความสวยงามไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมองเห็น ใช้ในรายที่ต้องเอาลูกตาออกเพราะสายตาข้างนั้นบอดสนิทแลดูไม่สวยงาม   หรือเมื่อมี ...

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

          กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไร ใช้วัสดุอะไรบ้าง แต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย ...

จิตรกรรมและศาสนา

จิตรกรรมและศาสนา

          ศาสนาพุทธในประเทศไทย เป็นโครงสร้างสำคัญของสังคม เพราะรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ รวมถึงงานจิตรกรรมของไทย อาศัยความรู้ความเข้าใจในปร ...

ผ้านุ่งที่อนุญาตให้ใช้ได้

ผ้านุ่งที่อนุญาตให้ใช้ได้

          "ผ้านุ่งที่มีความงดงามลางชนิด เช่น ผ้าม่วงไหมยกดอก หรือผ้าม่วงไหมอย่างไม่ยกดอกและเช่นผ้าลายเนื้อดี อนุญาตให้ใช้นุ่ง ได้แต่เฉพาะบุคคลที่ได ...