แสดง 1 - 10 จาก 3326 รายการ

ระบบกำหนดตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

ระบบกำหนดตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

          ดาราศาสตร์อุบัติขึ้น และมีพัฒนาการบนพื้นโลก ซึ่งปรากฏต่อมนุษย์เสมือนแผ่นดินราบแบนไปจดขอบฟ้า มีท้องฟ้าดังครึ่งทรงกลมมหึมาครอบอยู่เบื้องบน นักดาราศ...

สุริยวิถีหรือเส้นทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ไปบนวงกลมท้องฟ้า

สุริยวิถีหรือเส้นทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ไปบนวงกลมท้องฟ้า

          เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่า โลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์โดยย้อนกลับมาถึงที่เดิมในเวลา๑ ปี ทางโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี และดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโ...

อุปราคา

อุปราคา

ผลที่เกิดจากการเอียงของระนาบวิถีโคจรของดวงจันทร์          ถ้าดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปในระนาบสุริยวิถี ซึ่งเป็นระนาบวงทางโคจร ...

ที่มาของดาวฤกษ์

ที่มาของดาวฤกษ์

     ดาวฤกษ์ คือวัตถุท้องฟ้าที่เป็นก้อนพลาสมาสว่างขนาดใหญ่ที่คงอยู่ได้ด้วยแรงโน้มถ่วง ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด คือ ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหล...

ประเภทของเวลา

ประเภทของเวลา

เวลาจากดวงอาทิตย์          เมริเดียนของจุดใดจุดหนึ่งบนผิวโลก จะผ่านตรงใต้ดวงอาทิตย์วันละครั้งเท่านั้น อันตรภาคของเวลาขณะที่เมริเดี...

ดาวหาง

ดาวหาง

       ดาวหาง (Comet) คือ วัตถุชนิดหนึ่งในระบบสุริยะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ มีส่วนที่ระเหิดเป็นแก๊สเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดชั้นฝุ่นและแก๊สที่ฝ...

ปฏิทิน

ปฏิทิน

          ปฏิทิน เป็นเครื่องช่วยนับวัน และจัดระเบียบ หน่วยเวลา หน่วยเหล่านี้โดยทั่วไปมาจากวงรอบทางดาราศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอในธรรมชาติ  ...

ทำไม-1-โหลต้องมี-12-ชิ้น

ทำไม 1 โหลต้องมี 12 ชิ้น

จำนวน 12 ในหนึ่งโหลของไทยนั้นสัมพันธ์กับระบบนับจำนวนของต่างชาติซึ่งมีคำว่า dozen (โดซเซ่น) หมายถึง 12 เช่นเดียวกัน ย้อนกลับไปหาที่มาคำว่า dozen...