แสดง 1 - 10 จาก 9971 รายการ

ข้อดีของ-UPS-ต่อระบบคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง?

ข้อดีของ UPS ต่อระบบคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง?

     UPS สามารถจ่ายกระแสไฟสำรองทดแทนให้กับคอมพิวเตอร์ในขณะที่เกิดไฟดับหรือไฟตก หรือเรียกว่า Backup Time นอกจากนี้ยังรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิว...

ส่วนประกอบประเภทซอฟต์แวร์-

ส่วนประกอบประเภทซอฟต์แวร์

          ซอฟต์แวร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแม้ว่าจะมีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ดีเพียงใด แต่ถ้าไม่มีระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แ...

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ-

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ

          ในระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งส่วนประกอบออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์    &nbs...

ระบบปฎิบัติการwindows-XP

ระบบปฎิบัติการwindows XP

          โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System:OS) หมายถึง  โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบเพื่อติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง...

ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลมีประโยชน์อย่างไร?

ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลมีประโยชน์อย่างไร?

     เนื่องจากไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลจะทำการกรองข้อมูลที่รับ-ส่งจากระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นประโยชน์ของไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลก็คือการป้องกันข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจ...

การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผ่าตัดกระดูกและข้อ

การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผ่าตัดกระดูกและข้อ

    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิตของคนมากมาย เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ ฝากข้อความรูป การรายงานผลการโอนเงินผ่านทาง SMS  การใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลการผ่า...

ผลกระทบทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

ผลกระทบทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

          ทางด้านธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ก่อนด้านอื่น เพราะว่าทางธุรกิจต้องมีการแข่งขันกันมาก ความคล่องตัวในการตัดสินใจ ความคล่องตัวในการล...

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ

          เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่องคีย์บอร์ด  จอภาพ  เมาส์  ลำโพง  ฯลฯ  ส่วนประกอบเหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้เลย&nbs...