แสดง 1 - 10 จาก 2168 รายการ

การเจ็บท้องคลอดและการคลอด

การเจ็บท้องคลอดและการคลอด

          เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพื่อขับเด็กรก  และน้ำคร่ำ  ออกจากโพรงมดลูกมาสู่ภายนอกเมื่อครบกำหนด โดยต่อมใต้สมองกลีบหลังจะหลั่งฮอร์โ...

เกาะ

เกาะ

เกาะอะไรถึงจะไม่ได้ไปแต่ก็ quot เห็นเราวิ่ง quot ด้วยแหละ ...

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

          ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมารดาและทารกในท้อง ถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง ที่พบบ่อยๆ ได้แก่   ...