แสดง 1 - 10 จาก 6336 รายการ

การเจ็บท้องคลอดและการคลอด

การเจ็บท้องคลอดและการคลอด

          เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพื่อขับเด็กรก  และน้ำคร่ำ  ออกจากโพรงมดลูกมาสู่ภายนอกเมื่อครบกำหนด โดยต่อมใต้สมองกลีบหลังจะหลั่งฮอร์โ...

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

          ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมารดาและทารกในท้อง ถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง ที่พบบ่อยๆ ได้แก่   ...

คุณคิดอย่างไรเมื่อมีคนเอาสิ่งของมาวางไว้หน้าห้องคุณ

คุณคิดอย่างไรเมื่อมีคนเอาสิ่งของมาวางไว้หน้าห้องคุณ

เราคิดว่าเขาคงไม่อยากวางสิ่งของ ไว้รกหน้าห้องตัวเองก็เลยเอามาวางไว้หน้าห้องคนอื่นเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยแบบนี้ ...

การดูแลการฝากครรภ์และคลอดบุตร

การดูแลการฝากครรภ์และคลอดบุตร

ทำำไมต้องฝากครรภ์         การฝากครรภ์มีความสำคัญมากสำหรับคุณแม่ เพราะจุดมุ่งหมาย ในการฝากครรภ์นั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่และทารกใน ครรภ์ยังคงมีสุ...