แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

          แม้ว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและป่าประเภทต่างๆ และพื้นที่ตั้งของประเทศมีความสำคัญทางด้านพฤกษภูมิศาสตร์โดยเป็นถิ่นฐานของความหลากหลายทาง ...

พืชที่ใช้ทำแปรงและเสื่อ

พืชที่ใช้ทำแปรงและเสื่อ

          เส้นใยพวกที่ใช้ทำแปรงและลูกขัด  (buff) จะเป็นพวกที่เส้นใยแข็ง เช่น เส้นใยจากเปลือกหรือกาบมะพร้าว อันที่จริงหมายถึงส่วนที่อยู่ใต้เปลือกหุ้มผล ...

พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่น ๆ

พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่น ๆ

          พืชตระกูลปาล์ม ก็ใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทางหรือก้านใบประกอบของต้นจาก   ที่ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำริมคลองในจังหวัดที่ไม่ไกลจากทะเลม ...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

          มนุษย์เกี่ยวข้องกับพืชพรรณตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ปัจจัยสี่อันจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยาร ...

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศมา ๔๐กว่าปีแล้ว ได้ทรงพบว่าราษฎรไท ...

โครงสร้างของเฟิร์น

โครงสร้างของเฟิร์น

           นอกจากเฟิร์นจะมีลักษณะเฉพาะของใบอ่อนที่ไม่เหมือนพืชกลุ่มใดๆแล้ว โครงสร้างส่วนอื่นๆ ก็ยังมีลักษณะที่แตกต่างจากพืชกลุ่มอื่น ดังนี้ ...

คุณค่าของเครื่องจักสาน

คุณค่าของเครื่องจักสาน

          ดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าเครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ นั้นมีมากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไป ลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่องจักสานเหล ...