แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

ประโยชน์ของกระเป๋าย่านลิเภามีอะไรบ้างงงงงงงงงงงช่วยบอกที

ประโยชน์ของกระเป๋าย่านลิเภามีอะไรบ้างงงงงงงงงงงช่วยบอกที

เรากำลังทำรายงานให้เจ้านายเราอยู่งานใหญ่ด้วยถ้าไม่ตอบภายในอาทิตย์นี้นะ บอกได้เลยว่าเราตกงานแน่ๆ เฮ้อ เซ็งอารมร์ง่ะวัยทำงานอย่างเรา ก็ช่วยๆกันตอบนะครับภายใน สาม วันนี้ต้องบอกให้ได้ ไม่งั้น ตาย อย่าหาว...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

          แม้ว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและป่าประเภทต่างๆ และพื้นที่ตั้งของประเทศมีความสำคัญทางด้านพฤกษภูมิศาสตร์โดยเป็นถิ่นฐานของความหลากหลายทาง...

พืชที่ใช้ทำแปรงและเสื่อ

พืชที่ใช้ทำแปรงและเสื่อ

          เส้นใยพวกที่ใช้ทำแปรงและลูกขัด  (buff) จะเป็นพวกที่เส้นใยแข็ง เช่น เส้นใยจากเปลือกหรือกาบมะพร้าว อันที่จริงหมายถึงส่วนที่อยู่ใต้เปลือกหุ้มผล...

การใช้ประโยชน์จากเฟิร์น

การใช้ประโยชน์จากเฟิร์น

          คนไทยรู้จักนำเฟิร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียงกับเฟิร์นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ใช้เป็นอาหาร &nbs...

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศมา ๔๐กว่าปีแล้ว ได้ทรงพบว่าราษฎรไท...

เครื่องจักสาน-:-วัตถุดิบ

เครื่องจักสาน : วัตถุดิบ

           เครื่องจักสานเป็นงานหัตถกรรมเก่าแก่อย่างหนึ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเป็นเครื่องมือเครื่องใช้โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาแปรรูปเป...

คุณค่าของเครื่องจักสาน

คุณค่าของเครื่องจักสาน

          ดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าเครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ นั้นมีมากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไป ลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่องจักสานเหล...

เครื่องจักรสาน

เครื่องจักรสาน

กำเนิดและวิวัฒนาการของเครื่องจักสาน          มนุษย์คิดทำเครื่องจักสานมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน แต่ได้พบร่องรอยของเครื่อ...

บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ

บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ

          นอกจากการส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมของภาคราชการและหน่วยงานอื่นแล้วมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นับเป็นกำลังสำคัญต่อการสนั...