แสดง 1 - 10 จาก 20 รายการ

 การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่น

การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่น

          แม่แบบแบบขั้นน้ำตกนี้จัดว่าเป็น แม่แบบของกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Softwaredevelopment mode) แบบแรกของโลก จึงมีผู้ใช้กันแพร่หลายทั่ ...

พืชที่ให้ผลิตผลสำหรับยัดไส้สิ่งของ

พืชที่ให้ผลิตผลสำหรับยัดไส้สิ่งของ

          สมาชิกที่สำคัญของพืชในกลุ่มนี้ก็คือ  นุ่นซึ่งเป็นเส้นใยของพืชที่เราคุ้นเคยมาโดยตลอดและมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชที่ให้ประโยชน์สารพัดก็เป็นพืชที่ให้ ...

งิ้ว (semal tree)

งิ้ว (semal tree)

          งิ้วเป็นพืชในสกุลบอมแบ็กซ์  (Bombax)  มีลำต้นลักษณะคล้ายนุ่น ลำต้นสูงสีเทา  มีดอกใหญ่สีแดง  (ทางเหนือเรียกกันว่า เงี้ยว ด้วย) ...

ระบบหายใจ

ระบบหายใจ

          ที่ทรวงอก พบว่า กระดูกสันหลังซึ่งเป็นแกนหลักของทรวงอกบางลงจากภาวะกระดูกพรุน ทำให้กระดูกสันหลังคดงอ ขณะเดียวกันกระดูกซี่โครงยุบห่อตัวเข้าหากัน&nbs ...

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

          ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่นั้นเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญ ทั้งจากสภาพที่ตั้งและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นั่นคื ...

ระบบผิวหนัง

ระบบผิวหนัง

          ผิวหนังปกคลุมห่อหุ้มร่างกายทั้งหมด ซึ่งภายในมีปลายประสาทรับความรู้สึกมากมาย เพื่อรับรู้การสัมผัส การกดความเจ็บ และอุณหภูมิร้อนเย็น ระบ ...

ระบบกระดูก

ระบบกระดูก

          ร่างกายของแขนขาคงรูปอยู่ได้ โดยมีกระดูก และกระดูกอ่อนเป็นแกนอยู่ภายใน กระดูกทั้งหมดหนักประมาณ ๑๗ ของน้ำหนักตัว   &nbs ...