แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

ยาแบ่งตามยุคหรือสมัย

ยาแบ่งตามยุคหรือสมัย

          ได้แก่ ยาแผนโบราณ หรือยาไทย หรือยาสมุนไพร และยาแผนปัจจุบัน หรือยาฝรั่ง หรือยาเทศ ...

คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

          ยาแผนปัจจุบัน  หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบำบัดโรคส ...

สมุนไพร

สมุนไพร

         สมุนไพร หมายถึงพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ  การใช้สมุนไพรสำหรับรักษาโรค หรืออาการเจ ...

ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร

ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร

          ๑. ไม่ควรใช้ยาสมุนไพรนานเกินความจำเป็น ถ้าใช้ยาสมุนไพรแล้ว ๓-๕ วันอาการยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้อาจเนื่องจากใช้ยาไม่ถูกกับโรค &nb ...

ประวัติของการใช้ยารักษาโรค

ประวัติของการใช้ยารักษาโรค

          สมัยโบราณเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราก็ต้องหาวิธีรักษาตนเองและครอบครัวเท่าที่จะทำได้ ในชั้นแรกได้อาศัยพืชชนิดต่างๆ ตามแต่จะหาได้นำมาใช้เป็นยาต ...

การศึกษาพิษของยาในสัตว์

การศึกษาพิษของยาในสัตว์

          อาจทำได้ ๒ แบบ คือ ศึกษาพิษปัจจุบัน และพิษเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากการใช้ยานานๆ หาขนาดยาที่ทำให้สัตว์ตายร้อยละ ๕๐       ...

ขั้นตอนในการผลิตยา

ขั้นตอนในการผลิตยา

          การผลิตยามีหลักใหญ่ๆ คือ ถ้าเป็นยาจากพืชต้องสืบสวนให้แน่นอนเสียก่อนว่า พืชนั้นสามารถรักษาโรคได้จริง ส่วนไหนของพืชทีมีแก่นยา (ยาหลัก) มากที่สุด ...

แบ่งตามวิธีใช้ยา

แบ่งตามวิธีใช้ยา

          ยาแผนโบราณ แบ่งการใช้ยาเป็น ๒ ประเภท ได้แก่           ใช้ภายใ ...

ประโยชน์ของสมุนไพร

ประโยชน์ของสมุนไพร

          เมื่อพิจารณาประโยชน์ของสมุนไพรในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเห็นว่าสมุนไพรมีประโยชน์คือ         &nbs ...

การปรุงยาสมุนไพร

การปรุงยาสมุนไพร

          หลักการปรุงยา           ในการปรุงยาจากสมุนไพร  ผู้ปรุง ...