แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

          มนุษย์เราได้ใช้สิ่งต่างๆ เป็นยารักษาโรค ทั้งที่ได้จากธรรมชาติ เช่น จากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุต่างๆ และที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเอง ในการบรรเทาอาการหรือ ...

โรงเรียนปลอดบุหรี่ช่วยวัยรุ่นไม้ให้ติดบุหรี่

โรงเรียนปลอดบุหรี่ช่วยวัยรุ่นไม้ให้ติดบุหรี่

          จากงานวิจัยพบว่า นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งห้ามสูบบุหรี่ทั้งครูและนักเรียน จะทำให้นักเรียนให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนมากขึ้น และ ...

อุบัติเหตุจราจร

อุบัติเหตุจราจร

          ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ เป็นสถิติที่น่าวิตกมาก ทุกๆวันจะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึง ...