แสดง 1 - 10 จาก 3970 รายการ

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

          มนุษย์เรา ได้คิดค้นวิธีการรักษาผู้ติดยาเสพติดมาเป็นเวลานานแล้ว กลวิธีที่ใช้ขึ้นอยู่กับแนวความคิดและทัศนคติต่อการติดยาเสพติดในสภา...

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

          มนุษย์เราได้ใช้สิ่งต่างๆ เป็นยารักษาโรค ทั้งที่ได้จากธรรมชาติ เช่น จากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุต่างๆ และที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเอง ในการบรรเทาอาการหรือ...

Krokodil-ยาเสพติดที่อันตรายที่สุดในโลก

Krokodil ยาเสพติดที่อันตรายที่สุดในโลก

หากใครอ่านหัวข้อนี้แล้วกำลังจะเถียงว่า ยาเสพติดที่ร้ายแรงที่สุดในโลกมันคือ Heroin ต่างหาก  แล้วไอ้ยา Krokodil คืออะไร? ทำไมพึ่งเคยได้ยิน ? เราโชคดีแค่ไหนแล้ว ที่ได้อยู่ห่างใกลจากยาเสพติดชนิด...

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

      "สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ" ได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ซึ่งประเทศไทยหนึ่งในป...

โรงเรียนปลอดบุหรี่ช่วยวัยรุ่นไม้ให้ติดบุหรี่

โรงเรียนปลอดบุหรี่ช่วยวัยรุ่นไม้ให้ติดบุหรี่

          จากงานวิจัยพบว่า นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งห้ามสูบบุหรี่ทั้งครูและนักเรียน จะทำให้นักเรียนให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนมากขึ้น และจ...

เห็ดขี้ควาย

เห็ดขี้ควาย

เห็ดขี้ควาย(Magic Mushroom) รายละเอียดเห็ดขี้ควาย เป็นเห็ดพิษซึ่งขึ้นอยู่ตามกองมูลควายแห้ง สีของเห็ดจะมีสีเ...