แสดง 1 - 10 จาก 1635 รายการ

วัดในพุทธศาสนา

วัดในพุทธศาสนา

จังหวัดใดของประเทศไทย ที่มีวัดในพุทธศาสนามากที่สุด ...

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา โดยความหมายแล้ว หมายถึงศาสนาแห่งความรู้แจ้ง เป็นศาสนาที่มีพระรัตนตรัย เป็นสรณะอันสูงสุด อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ โดยพระรัตนตรัยทั้ง...

พระพุทธรูปทองคำ

พระพุทธรูปทองคำ

พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในโลก และมีค่ามหาศาลคือพระพุทธรูปงค์ใด ...

กรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบหรือไม่หาก-พนก.ลงโปรแกรมที่ไม่ถูกกฎหมายในบริษัท

กรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบหรือไม่หาก พนก.ลงโปรแกรมที่ไม่ถูกกฎหมายในบริษัท

nbsp nbsp nbsp nbsp การที่พนักงานบริษัทนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกกฎหมายมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท กรรมการบริษัทต้องรับผิดหรือไม่อย่างไร ...