แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

สมดุลของของเหลวในพืช

สมดุลของของเหลวในพืช

           พวกสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่ยังไม่มีระบบการนำน้ำและนำอาหารและไม่มีอวัยวะสำหรับสะสมอาหารได้เหมือนกับพืชชั้นสูง  แม้ว...

สาหร่ายทะเล

สาหร่ายทะเล

สาหร่ายทะเล (Seaweeds)           นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาหร่ายเป็นแหล่งผลิตก๊าซอ...

ความหมายและชนิดของการหายใจ

ความหมายและชนิดของการหายใจ

          คุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  คือ  การหายใจ  คำนี้ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า   "respiration"&nb...

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

           สัตว์บกที่มีกระดูกสันหลังขณะที่ยังเป็นตัวอ่อนเติบโตอยู่ในไข่หรือในครรภ์มารดานั้น  มีน้ำเหลวห่อหุ้มตัวอยู่กันความกระทบกระเทือนและมีช...

มังสวิรัติ

มังสวิรัติ

          คำว่า "มังสวิรัติ" มาจากคำว่า "มังสะ" แปลว่าเนื้อสัตว์ "วิรัติ"...

พืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนพื้นบ้าน

พืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนพื้นบ้าน

พืชมีพิษ          ชนพื้นบ้านรู้จักนำส่วนต่างๆ ของพืชหลายชนิดที่ให้สีมาใช้แต่งสีอาหาร อันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ไ...