แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

สเตียรอยด์

สเตียรอยด์

          1. สารจำพวกสเตียรอยด์ส่วนใหญ่จะพบอยู่ในพืชชั้นสูงหลายชนิด ได้แก่ ถั่วเหลือง กลอย กาแฟ ถั่วเขียว เป็นต้น ใช้ alcohol จะละลายไม่ดี ต้องใช้ hexane, ...

ขอบข่ายของชีววิทยากล้าวถึงอะไรบ้าง

ขอบข่ายของชีววิทยากล้าวถึงอะไรบ้าง

ชีววิทยา วิชาว่าด้วยสิ่งมีชีวิต ขอบข่ายครอบคลุมสาขาย่อยๆ อีกหลายสาขา ได้แก่ 1. จุลชีววิทยา ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการ ศึกษารายละเอียดต่างๆ ...

สมดุลของของเหลวในพืช

สมดุลของของเหลวในพืช

           พวกสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่ยังไม่มีระบบการนำน้ำและนำอาหารและไม่มีอวัยวะสำหรับสะสมอาหารได้เหมือนกับพืชชั้นสูง  แม้ว...

สาหร่ายทะเล

สาหร่ายทะเล

สาหร่ายทะเล (Seaweeds)           นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาหร่ายเป็นแหล่งผลิตก๊าซออ...

ความหมายและชนิดของการหายใจ

ความหมายและชนิดของการหายใจ

          คุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  คือ  การหายใจ  คำนี้ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า   "respiration"&nb...

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

           สัตว์บกที่มีกระดูกสันหลังขณะที่ยังเป็นตัวอ่อนเติบโตอยู่ในไข่หรือในครรภ์มารดานั้น  มีน้ำเหลวห่อหุ้มตัวอยู่กันความกระทบกระเทือนและมีช...

มังสวิรัติ

มังสวิรัติ

          คำว่า "มังสวิรัติ" มาจากคำว่า "มังสะ" แปลว่าเนื้อสัตว์ "วิรัติ"...

พืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนพื้นบ้าน

พืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนพื้นบ้าน

พืชมีพิษ          ชนพื้นบ้านรู้จักนำส่วนต่างๆ ของพืชหลายชนิดที่ให้สีมาใช้แต่งสีอาหาร อันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ไ...