แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

ปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี-สาเหตุของปลาตาย

ปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี สาเหตุของปลาตาย

... เพื่อน ๆ คงเคยมีโอกาสไปเที่ยวทะเล ตามสถานที่ต่าง ๆ กับที่บ้าน บางครั้งหากสังเกตตามทะเล เพื่อน ๆ อาจสงสัยว่า ทำไมหนอน้ำทะเล จึงมีลักษณะสีเปลี่ยนไปจากเดิม สิ่งที่เพื่อน ๆ เห็นนั้น เรียกว่า ...

คำศัพท์ทางพันธุศาสตร์

คำศัพท์ทางพันธุศาสตร์

- โปรคาริโอติค เซลล์ (prokaryotic cell) เซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสห่อหุ้มสารพันธุกรรม (genetic material) ได้แก่ เซลล์ของแบคทีเรีย ริคเก็ตเซีย และสาหร่าย สีน้ำเงินแกมเขียว - ยูคาริโอติค เซล...

ขอบข่ายของชีววิทยากล้าวถึงอะไรบ้าง

ขอบข่ายของชีววิทยากล้าวถึงอะไรบ้าง

ชีววิทยา วิชาว่าด้วยสิ่งมีชีวิต ขอบข่ายครอบคลุมสาขาย่อยๆ อีกหลายสาขา ได้แก่ 1. จุลชีววิทยา ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการ ศึกษารายละเอียดต่างๆ ...

สาหร่ายทะเล

สาหร่ายทะเล

สาหร่ายทะเล (Seaweeds)           นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาหร่ายเป็นแหล่งผลิตก๊าซออ...

อาหารธรรมชาติ

อาหารธรรมชาติ

          อาหารธรรมชาติของปลาแบ่งออกเป็น ๓ พวกด้วยกันคือ (๑) อาหารหลัก  คือ อาหารธรรมชาติที่ปลาต้องการภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและมีชีวิตอยู่ได้ดีท...

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

          ในปี 2510 พระครูสุภัทรธรรมาภิรม (วิธูร ธรรมวโร) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร...

เชื้อราสาเหตุโรคพืช

เชื้อราสาเหตุโรคพืช

ความสำคัญของรา           การที่ราไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ทำให้รามีชีวิตแบบ saprophytes หรือ parasites การเป็น saprophytes จะทำ...

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

          ภูกระดึง เป็นที่รู้จักกันมานาน ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สมุหเทศาภิบาล ( พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงป...

พืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนพื้นบ้าน

พืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนพื้นบ้าน

พืชมีพิษ          ชนพื้นบ้านรู้จักนำส่วนต่างๆ ของพืชหลายชนิดที่ให้สีมาใช้แต่งสีอาหาร อันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ไ...