แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

          แม้ว่าการพัฒนาที่แท้จริงของเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะมีขึ้นได้ไม่นาน แต่เครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติได้คิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน  พ. ...

ตัวแปลชุดคำสั่ง

ตัวแปลชุดคำสั่ง

          ตัวแปลชุดคำสั่งเป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแปลชุดคำสั่งที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องให้เป็นภาษาเครื่อง  ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่อง เช่น  ภาษา ...

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน

           ในชีวิตประจำวัน แต่ละคนจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้า กิจวัตรที่จะต้องทำก็คือ แปร ...

ปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน

ปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน

          ปัปปุสได้สร้างทฤษฎีเพื่อใช้หาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนอีก ซึ่งกล่าวว่า เมื่อหมุนรูปที่อยู่ในระนาบ และมีพื้นที่แน่นอนรอบเส้นตรงคงที่ซ ...

ส่วนประกอบประเภทซอฟต์แวร์

ส่วนประกอบประเภทซอฟต์แวร์

          ซอฟต์แวร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแม้ว่าจะมีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ดีเพียงใด แต่ถ้าไม่มีระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แ ...