แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

สภาร่างรัฐธรรมนูญ-พ.ศ.-2550

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

     สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ส.ส.ร.) เป็นสภาที่มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้ ได้รับการสรรหามาจากส...

หลักในการทำอาหารเจ

หลักในการทำอาหารเจ

          ชาวต่างประเทศจำนวนมากที่เดินทางไปประเทศจีน มักจะพากันแปลกประหลาดใจ เมื่อได้พบเห็นภัตตาคาร ซึ่งบริการ "ปรุงอาหารตามใบสั่งแพทย์&quo...