แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

อุทยานหินเขางู

อุทยานหินเขางู

      อุทยานหินเขางู แต่เดิมประชาชนในชุมชนประกอบอาชีพทางพาณิชยกรรม คือ การขอสัมปทานระเบิดหินย่อยหิน จึงทำให้เทือกเขางูเสื่อมโทร...

เสียงรบกวน

เสียงรบกวน

          เสียงรบกวนมีผลต่อคนหลายอย่างด้วยกัน นอกเหนือไปจากที่ยอมรับกันว่าเป็นเสียงที่ให้ความเพลิดเพลิน เช่น เสียงดนตรี แล้วยังมีเสียงอื่นอยู่อีกเป็นอ...

ลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน

ลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน

          การตั้งถิ่นฐาน สามารถจำแนกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ การตั้งถิ่นฐานในเมือง และการตั้งถิ่นฐานในชนบทการตั้งถิ่นฐานในเมือง &...

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

          สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่ไม่หยุดอยู่นิ่งๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆ ในระดับเดียวกันแ...

พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

           กิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศแถบยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้น ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ           ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิ...