แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

          ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างแก่พืชและสัตว์  สัตว์กินพืชและกินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหาร สัตว์ได้รับพลังงานโดยตรงจากดวงอาทิตย์ จากพืช แ ...

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ

          ความร้อนจากดวงอาทิตย์ เผาน้ำทะเลให้กลายเป็นไอน้ำ ไอน้ำรวมกันเป็นเมฆลอยไปในที่ต่างๆ เมฆทำให้เกิดฝนตก น้ำฝนไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ เราสร้างเขื่อนกั้นน ...

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

          รังสีเอกซ์มิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  แต่เป็นรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ภาษาเยอรมันเรียกว่า เบรมม์ชตร ...

พลังงานรูปต่างๆ

พลังงานรูปต่างๆ

          ความสามารถที่จะทำงานได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเรียกว่า พลังงาน เช่น ความร้อนเผาโลหะร้อน โลหะยืดออกไปดันหรือกดสิ่งของบางอย่างให้แตกหักได้ นี่เรียก ...

พลังงานกล

พลังงานกล

          เครื่องผ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม ต้องการแรงที่จะขับดันให้มันทำงาน แรงนี้ได้จากพลังงานกล แรงที่มนุษย์มีอยู่แล้วได้จากกล้ามเนื้อแขน ขา ซึ่งนับ ...

งาน กำลัง และพลังงาน

งาน กำลัง และพลังงาน

          คนตีเหล็ก คนหาบของ ม้าลากรถ ช้างลากซุง ครูสอนหนังสือ กวีใช้ความคิดแต่งโศลกล้วนเป็นการทำงานตามความหมาย ของคนทั่วไป ผลที่ได้รับคืองาน &n ...