แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ-มีอะไรบ้าง

ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ มีอะไรบ้าง

ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ ใช้อธิบายสมบัติของก๊าซ เสนอว่า 1. ก๊าซประกอบด้วยโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมากอยู่ห่างกัน และไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกัน 2. แต่ละโมเลกุลเคลื่อนที่เป็นเส้...

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

          รังสีเอกซ์มิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  แต่เป็นรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ภาษาเยอรมันเรียกว่า เบรมม์ชตร...

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ

          ความร้อนจากดวงอาทิตย์ เผาน้ำทะเลให้กลายเป็นไอน้ำ ไอน้ำรวมกันเป็นเมฆลอยไปในที่ต่างๆ เมฆทำให้เกิดฝนตก น้ำฝนไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ เราสร้างเขื่อนกั้นน...

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

          ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างแก่พืชและสัตว์  สัตว์กินพืชและกินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหาร สัตว์ได้รับพลังงานโดยตรงจากดวงอาทิตย์ จากพืช แ...

พลังงานกล

พลังงานกล

          เครื่องผ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม ต้องการแรงที่จะขับดันให้มันทำงาน แรงนี้ได้จากพลังงานกล แรงที่มนุษย์มีอยู่แล้วได้จากกล้ามเนื้อแขน ขา ซึ่งนับ...

งาน-กำลัง-และพลังงาน

งาน กำลัง และพลังงาน

          คนตีเหล็ก คนหาบของ ม้าลากรถ ช้างลากซุง ครูสอนหนังสือ กวีใช้ความคิดแต่งโศลกล้วนเป็นการทำงานตามความหมาย ของคนทั่วไป ผลที่ได้รับคืองาน &n...

ขนาดของแผ่นดินไหว

ขนาดของแผ่นดินไหว

          ขนาดของแผ่นดินไหวสามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัดความไหวสะเทือน (Seismo- graph) หลักการโดยสังเขปของเครื่องมือคือ มีตัวโครงยึดติดกับพื้นดิน เมื่อแผ่น...

เซลล์และทฤษฎีเซลล์

เซลล์และทฤษฎีเซลล์

     ร่างกายของคนเราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำงานของระบบต่าง ๆ และอวัยวะดังกล่าวเกิดจากเนื้อเยื่อ (tissue) ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็ก ๆ ลงไปอีกหน่วยย่อยนี้เรียกว่า เซลล์ จึงกล่าวได้...