แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

พลังงานกล

พลังงานกล

          เครื่องผ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม ต้องการแรงที่จะขับดันให้มันทำงาน แรงนี้ได้จากพลังงานกล แรงที่มนุษย์มีอยู่แล้วได้จากกล้ามเนื้อแขน ขา ซึ่งนับ ...

เครื่องจักรพลังน้ำ

เครื่องจักรพลังน้ำ

          เครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานที่ได้จากการไหลของน้ำมาเป็นพลังงานกล ได้แก่ พวกกังหันน้ำแบบต่างๆ กังหันน้ำอย่างง่าย ได้แก่ กังหันน้ำสมัยก่อนซึ่งหมุนไ ...

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ

          ความร้อนจากดวงอาทิตย์ เผาน้ำทะเลให้กลายเป็นไอน้ำ ไอน้ำรวมกันเป็นเมฆลอยไปในที่ต่างๆ เมฆทำให้เกิดฝนตก น้ำฝนไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ เราสร้างเขื่อนกั้นน ...

การผลิตรถยนต์

การผลิตรถยนต์

          ประเทศไทยเริ่มมีการนำรถยนต์เข้ามาใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ รถยนต์ที่นำเข้ามาใช้ในระยะแรกต้องบรรทุกเรือเดินสมุทรมาจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนมากจะมาจาก ...

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

          เครื่องจักรกลในสมัยเริ่มแรกประกอบด้วยระบบผ่อนแรงและใช้พลังงานกลจากธรรมชาติและสัตว์เลี้ยง การที่ เจมส์ วัตต์ (James Watt, ค.ศ. ๑๗๓๖-๑๘๑๙) วิศวกรชา ...