แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

         เป็นพระปรางค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเดิมชื่อว่า วัดแจ้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ขึ้นแล้วจึงพระราชทา ...

วัดประจำรัชกาล

วัดประจำรัชกาล

          ในการนำชาวต่างประเทศชมความงดงามของบ้านเมืองในประเทศไทย  รายการสำคัญที่จะขาดมิได้คือ การนำชมวัดต่าง  ๆ  ทั้งนี้เพราะวัดถือเป็น ...

อนุรักษ์กันอย่างไร

อนุรักษ์กันอย่างไร

          ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นของเปราะบางการจะซ่อม  บูรณะ หรือสงวนรักษานั้น ต้องระวังไม่ให้เสียหายไปกว่าเดิม หรือทำขึ้นใหม่ซึ่งกลับเป็นการทำลายคุณค ...