แสดง 1 - 10 จาก 5024 รายการ

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

         เป็นพระปรางค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเดิมชื่อว่า วัดแจ้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ขึ้นแล้วจึงพระราชทา...

วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม

คติ “ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน” เครื่องสักการะ ธูป 3 ดอก เทียนคู่ ที่อยู่ : 34 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 ...

วัดประจำรัชกาล

วัดประจำรัชกาล

          ในการนำชาวต่างประเทศชมความงดงามของบ้านเมืองในประเทศไทย  รายการสำคัญที่จะขาดมิได้คือ การนำชมวัดต่าง  ๆ  ทั้งนี้เพราะวัดถือเป็น...

ศาสนสถานสำคัญ

ศาสนสถานสำคัญ

          ศาสนสถาน ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของนักบวช การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จนถึงเป็นที่รวมองค์ประกอบหลักของศาสนา ทั้งหมดในศาสนสถาน ฐานะ ...

วันเกิด-หม่อมราโชทัย

วันเกิด หม่อมราโชทัย

     12 มิถุนายน พ.ศ. 2363 วันเกิด หม่อมราโชทัย หรือ ม.ร.ว. กระต่าย อิศรางกูล ณ อยุธยา บุคคลสำคั...

วัดสุทัศน์เทพวราราม

วัดสุทัศน์เทพวราราม

          เป็นวัดใหญ่กลางกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่จะให้มีวัดใหญ่ทำนองเดียวกับวัดพนัญเชิงทางกรุงศรี...

สุสานหลวง

สุสานหลวง

          สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ...