แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

โครงสร้างสังคม

โครงสร้างสังคม

          สังคมไทยเป็นสังคมที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันกับสังคมในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ว่าเหมือนกันก็คือ เป็นสังคมมนุษย์เหมือนกันแต่ละสังคมต่างก็เกี่ยวข ...