แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ฝนกรด

ฝนกรด

          ฝนกรด (acid rain) หมายถึงน้ำฝนที่มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH value) ต่ำกว่าระดับ ๕.๖ กรดในน้ำฝนเกิดจากการละลายน้ำของก๊าซคาร์บอนไดออ ...

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษ

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษ

          การเปลี่ยนแปลงรูปของสารมลพิษอาจเกิดขึ้นฉับพลันทันทีในที่ซึ่งมีการสันดาปหรือกระบวนการใดๆ ก็ได้ เช่นตะกั่วอินทรีย์ในน้ำมันเบนซินแตกตัวระหว่างการสัน ...

การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม

การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม

          ในอดีตเชื่อกันว่าหากระบายมลพิษในระดับสูงเพื่ออาศัยให้ลมและสภาพอากาศ ช่วยชักพาสารจนกระจายตัวได้ดีแล้ว ย่อมไม่เกิดอันตรายแต่บัดนี้พบว่ามลพิษพ้นจากบ ...