แสดง 1 - 10 จาก 5619 รายการ

การบินของผีเสื้อ

การบินของผีเสื้อ

          ส่วนมากปีกคู่หลังของผีเสื้อจะมีขนาดเล็กกว่าปีกคู่หน้าและเพื่อที่จะให้บินได้ดี จะต้องมีการยืดติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแต่ละข้าง   โดย...

สีและลวดลายบนปีกผีเสื้อ

สีและลวดลายบนปีกผีเสื้อ

          ดังกล่าวมาแล้วว่า   ลวดลายและสีบนปีกผีเสื้อประกอบขึ้นด้วยเกล็ดสีเล็กๆ เรียงกันคล้ายกระเบื้องบนหลังคา  สีของแต่ละเกล็ดจะเกิดจากเ...

AURORA

AURORA

Aurora คืออะไรครับ มีโอกาสเกิดในประเทศไทยได้หรือไม่...