แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

          ประทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน   ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ใบกว้าง การจำแนกประเภทป่าไม้จึงไม่อาจดำเนินรอยตามแบบของซีกโลกตะวันตก  ซึ่งแบ่ง ...

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

          ป่าไม้นับว่าเป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเด่นในทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งของผิวโลก  ป่าไม้ปรากฏอยู่บนผิวโลกเฉพาะในพื้นที่ที่ระยะเวลาในฤดูหนาว ไม่ย ...