แสดง 1 - 10 จาก 57 รายการ

ป่าไม่ผลัดใบ

ป่าไม่ผลัดใบ

          ป่าประเภทไม่ผลัดใบมีอยู่ประมาณ ๓๐ % ของเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศ แยกออกเป็น ๔ ชนิดย่อย ๆ คือ        &...

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

          สภาพทั่วๆ ไปของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ด้านตะวันตกของเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งสูงโดดเด่นขึ้นมาจากที่ราบภาคกลางแล้วก่อตัวเป็นแนวเขตของที่รา...

เขาใหญ่

เขาใหญ่

          เขาใหญ่ หลายคนอาจคิดว่าใ...

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

          ป่าไม้นับว่าเป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเด่นในทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งของผิวโลก  ป่าไม้ปรากฏอยู่บนผิวโลกเฉพาะในพื้นที่ที่ระยะเวลาในฤดูหนาว ไม่ย...