แสดง 1 - 10 จาก 805 รายการ

-การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี-สามารถใช้ทดแทนกันเลยได้หรือไม่-

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถใช้ทดแทนกันเลยได้หรือไม่

nbsp การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถใช้ทดแทนกันเลยได้หรือไม่ และการใช้ปุ๋ยอินทรีรย์เพียงอย่างเดียว สามารถกระตุ้นการเกิดตาดอกมังคุดและลองกองได้หรือไม่ ...

ชนิดของปุ๋ยและหลักการใช้ปุ๋ย

ชนิดของปุ๋ยและหลักการใช้ปุ๋ย

          ปุ๋ย หมายถึง สารหรือสิ่งที่เราใส่ลงไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่พืชยังขาดอยู่ให้พ...

ปุ๋ยเคมีใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ดีที่สุด

ปุ๋ยเคมีใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ดีที่สุด

          เมื่อพิจารณาด้านการนำมาใช้ปรับปรุงดินเลวให้เป็นดินดีนั้น ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่างก็มีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้...

-น้ำหมักชีวภาพมีประโยชน์หรือไม่เพียงใด

น้ำหมักชีวภาพมีประโยชน์หรือไม่เพียงใด

น้ำหมักชีวภาพมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมและฮอร์โมนบางชนิด แต่มีธาตุอาหารหลัก N P K ในปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ในการปลูกพื...

การดูแลรักษาต้นข้าว-นาข้าว

การดูแลรักษาต้นข้าว นาข้าว

          ในระหว่างการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่การหยอดเมล็ดเพื่อปลูกข้าวไร่  การหว่านเมล็ดเพื่อให้ได้ต้นกล้า  การปักดำเพื่อให้ได้รวงข้าว และกา...

หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี

หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี

          ปุ๋ยเคมีเมื่อใส่ลงไปในดินจะมีโอกาสสูญเสียไปมากกว่าครึ่งหนึ่งสำหรับธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียม ส่วนฟอสฟอรัสนั้น พืชดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้เพียงไม่...