แสดง 1 - 10 จาก 1103 รายการ

ดนตรี

ดนตรี

          ดนตรีสำหรับการแสดงลิเก บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ ๒ แบบ คือ วง ปี่พาทย์ไทย และวงปี่พาทย์มอญ เพลงที่ ใช้บรรเลงเป็นเพลงในอัตราสองชั้นที่ใช้กับละครรำของไท...

งูหูตึง

งูหูตึง

เคยดูภาพยนตร์อินเดีย สงสัยเรื่องแขกเป่าปี่เรียกงูให้ขึ้นมาจากตะกร้า ทำไมแขกจึงทำเช่นนั้นได้ งูชอบเสียงปี่หรือคะ ประยงค์ กรุงเทพฯ ...

ปี่พาทย์สำหรับเล่นละครรำ

ปี่พาทย์สำหรับเล่นละครรำ

          ปี่พาทย์ที่ไทยเรานำมาเล่นละครรำมี ๒ อย่าง ซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือ ปี่พาทย์สำหรับเล่นละครชาตรีอย่าง ๑ ปี่พาทย์สำหรับเล่นโข...

กระบี่กระบอง

กระบี่กระบอง

          กระบี่กระบอง จัดเป็นการเล่นแบบกีฬาประเภทหนึ่ง ที่มักจัดให้แสดงเป็นการมหรสพในงานต่างๆ และยังเป็นการเล่นของไทยโดยแท้จริง เพราะไม่เ...

ลักษณะเรือพระที่นั่ง-และเรือในริ้วกระบวน

ลักษณะเรือพระที่นั่ง และเรือในริ้วกระบวน

          ในการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยโบราณนั้น เข้าใจว่าแต่ก่อนจะมีเรือ ๒ สำรับ เป็นเรือทอง  อันหมายถึงเรือที่แกะสลักล...

ละคร

ละคร

           ละคร หมายถึง การแสดงรำที่เป็นเรื่องเป็นราว ดำเนินเรื่องไปโดยลำดับ มีตัวเอกของเรื่อง ฝ่ายชายเรียกว่า ...