แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ดนตรี

ดนตรี

          ดนตรีสำหรับการแสดงลิเก บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ ๒ แบบ คือ วง ปี่พาทย์ไทย และวงปี่พาทย์มอญ เพลงที่ ใช้บรรเลงเป็นเพลงในอัตราสองชั้นที่ใช้กับละครรำของไท ...