แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

ปากนกกระจอก

ปากนกกระจอก

เป็นปากนกกระจอกเพราะขาดสารอาหารใดค่ะ ...

โรคปากนกกระจอก

โรคปากนกกระจอก

          โรคปากนกกระจอก เป็นโรคขาดสารอาหารที่เกิดจากการขาดวิตามินบี๒ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการหายใจของเซลล์ เมื่อเริ่มขาดวิตามินบี๒ ...

วิธีการรักษาโรคปากนกกระจอกเทศ

วิธีการรักษาโรคปากนกกระจอกเทศ

คุณเคยเป็นโรคปากนกกระจอกเทศไหมค่ะ โรคนี้ไม่ร้ายแรงหรอกหลายๆ คนโดยเฉพาะเด็กเวลาเป็นมักจะตกใจและอายเพื่อนกันเพราะไม่...

ทุพโภชนาการ

ทุพโภชนาการ

          ทุพโภชนาการ หมายถึงโภชนาการที่เลว ซึ่งอาจเกิดจากได้อาหารน้อยไป หรือมากไปก็ได้ การศึกษาในประเทศไทยพบว่า ชาวไทยในท้องถิ่นชนบท และต...

สบู่ดำ

สบู่ดำ

         สบู่ดำ เป็นพืชน้ำมันชนิดหนึ่ง น้ำมันที่ได้จากเมล็ดสบู่ดำ สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่เกษตรกรใช้อยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้น้ำมันชนิดอื่นผสมอีก ใ...

ผัก

ผัก

ความสำคัญของผัก          ผักเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง  ที่เราใช้บริโภคเป็นอาหารประจำวัน ถ้าจะรวมมูลค่าของผักที่ใช้ภาย...

ข้าวกล้อง

ข้าวกล้อง

          ข้าวกล้อง หรือบางทีเรียกว่าข้าวแดง ข้าวซ้อมมือ หรือข้าวอนามัย ให้คุณค่าทางอาหารมากกว่า ข้าวขาว ข้าวกล้องมีสีเหลือง-น้ำตาล สีคล้ำกว่าข้าวขาวโดย...

นก

นก

          ทุกๆ คนจะรู้จักและทราบกันดีว่า นกเป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่ง แต่มีน้อยคนนักที่สามารถจะให้คำจำกัดความว่า นกแตกต่างจากสัตว์อื่นๆ อย่างไรบ้าง จะว่ามีปีก...